image image

Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli

Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli klas I – III ( lista zamknięta) na temat Nawiązywanie współpracy z rodzicami


Szkolenie obejmuje cykl czterech,  3 - godzinnych spotkań, które będą się odbywać na terenie PPP Nisko ul. Paderewskiego 4 w godzinach popołudniowych.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 06.02.2017 /poniedziałek/ godz.15.00


Poruszane zagadnienia:

 1. Miejsce i rola rodziców w szkole.
 2. Źródła trudności w kontaktach i budowanie współpracy.
 3. Skuteczna komunikacja z rodzicami.
 4. Trudne rozmowy z rodzicami; omawianie trudnych postaw rodzicielskich.
 5. Przykłady warsztatowego dialogu z rodzicami.
 6. Planowanie i organizacja spotkań z rodzicami.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 8412 773.


Prowadzący:

Renata Grzybowska, Krystyna Brzóskiewicz


Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
realizuje w roku szkolnym 2016/2017 ogólnopolski program edukacyjno-
profilaktyczno- wychowawczy pn.
Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców J. Sakowskiej

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Więcej…

OGŁOSZENIE

SZANOWNI KLIENCI


Zmiana rozporządzenia o PPP

nakłada obowiązek podawania przez klientów

numeru PESEL dziecka w rejestracji poradni

 

Na badania i terapie przyjmujemy

tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

(bez uporczywego kataru, kaszlu, infekcji górnych dróg oddechowych, w czasie antybiotykoterapii)

Informacje

 1. Opinie, w których stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) wydane przed 1 września 2011 nie wymagają aktualizacji, zachowują ważność do końca edukacji ucznia.
 2. Opinie w sprawie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wydajemy od kl. IV- VI Szkoły Podstawowej.
 3. Zgłoszenia na warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu przyjmowane są do końca stycznia 2017r. W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi wnioski powinny być składane najpóźniej do końca kwietnia tak, aby proces diagnostyczny zakończył się przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Przesiewowe badania gotowości szkolnej prowadzone na terenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym zgłoszeniu. Badanie jest bezpłatne, wymagana jest zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń. OSOBA DO KONTAKTU: K. Szczygielska (pedagog)
 5. Przesiewowe badania mowy prowadzone na terenie przedszkoli (dzieci od 3-6 lat) i szkół (kl. 0) po wcześniejszym zgłoszeniu. Wystarczy wejść na stronę PPP, ściągnąć druk zgłoszenia, uzupełnić, wysłać lub przesłać faksem. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

  Więcej…

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Oferta Poradni

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 7.30-16.00
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30.15.00

Panel logowaniaBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm