image image

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku rozpoczęła  w roku szkolnym 2017/2018 realizowała II Edycję ogólnopolskiego programu edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców J. Sakowskiej

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodzicówi Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka  cyklu 10 spotkań:

 1. Wyznaczanie granic - wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka.
 2. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
 3. Aktywne, wspierające słuchanie.
 4. Motywowanie dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych.
 5. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy.
 6. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie, zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń.
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

OBECNA EDYCJA  ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU 2018

Realizatorki programu
Angelina Paleń- psycholog
Dorota Rabińska - psycholog

Autyzm - przygotowanie pedagogiczne

 

UWAGA - STUDIA W NISKU

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

w Warszawie
oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
ogłaszają nabór na studia podyplomowe
w roku akademickim 2017/18

Autyzm
Przygotowanie pedagogiczne

Logopedia

Oligofrenopedagogika

i inne zawarte w katalogu uczelni

Rekrutacja na semestr zimowy na studia podyplomowe trwa do 30 stycznia 2018r.
Termin rozpoczęcia studiów: luty 2018 r.

Studia trwają 3 semestry, w tym jeden on-line, całość zostanie zrealizowana w ciągu jednego roku
Zajęcia prowadzone będą przez praktyków.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Studia Podyplomowe” - uwaga zmiana dokumentacji
Pytania proszę kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 15 8412 773

Dyrektor PPP w Nisku
Dorota Rabińska

OGŁOSZENIE

SZANOWNI KLIENCI


Zmiana rozporządzenia o PPP

nakłada obowiązek podawania przez klientów

numeru PESEL dziecka w rejestracji poradni

 

Na badania i terapie przyjmujemy

tylko i wyłącznie dzieci zdrowe

(bez uporczywego kataru, kaszlu, infekcji górnych dróg oddechowych, w czasie antybiotykoterapii)

Informacje

 1. Opinie w sprawie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wydajemy od kl. IV- VIII Szkoły Podstawowej.
 2. Zgłoszenia na warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu przyjmowane są do końca stycznia 2018r. W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi wnioski powinny być składane najpóźniej do końca kwietnia tak, aby proces diagnostyczny zakończył się przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Przesiewowe badania gotowości szkolnej prowadzone na terenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym zgłoszeniu. Badanie jest bezpłatne, wymagana jest zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń. OSOBA DO KONTAKTU: K. Szczygielska (pedagog)
 4. Przesiewowe badania mowy prowadzone na terenie przedszkoli (dzieci od 3-6 lat) i szkół (kl. 0) po wcześniejszym zgłoszeniu. Wystarczy wejść na stronę PPP, ściągnąć druk zgłoszenia, uzupełnić, wysłać lub przesłać faksem. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

  Więcej…

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Poradnia Informacje

Studia Podyplomowe

Oferta Poradni

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 7.30-16.00
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30.15.00

Panel logowaniaBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm