image image

Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku
realizowała w roku szkolnym 2016/2017  I EDYCJĘ ogólnopolskiego

programu edukacyjno-
profilaktyczno- wychowawczego

pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

J. Sakowskiej

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Tematyka  cyklu 10 spotkań:

  1. Wyznaczanie granic - wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka.
  2. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
  3. Aktywne, wspierające słuchanie.
  4. Motywowanie dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych.
  5. Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy.
  6. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole.
  7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.
  8. Budowanie realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie, zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń.
  9. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
  10. Konstruktywna pochwała i zachęta.

Udział w programie jest bezpłatny.  Jesienią planujemy II edycję programu.

Obecnie prowadzimy zapisy

Jesteś zainteresowany zadzwoń -   15 8412773

 

Realizatorki programu
Angelina Paleń- psycholog
Dorota Rabińska - psycholog

Witamy na naszej stronie


Serdecznie witamy na stronie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

Oferta Poradni

Studia Podyplomowe

GODZINY PRZYJĘĆ PORADNI
Poniedziałek 7.30-16.00
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-15.00
Piątek 7.30.15.00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA POLECA

Autyzm