Procedura rekrutacji na studia podyplomowe

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej  Szkoły Nauk Pedagogicznych Warszawa        PPP Nisko

PROCEDURA REKRUTACJI

na studia podyplomowe 2018/2019 -  zmiana dokumentacji – proszę pobrać nowe druki

 1. Kandydat zapoznaje się z ofertą studiów podyplomowych.
 2. Po dokonaniu wyboru kierunku studiów podyplomowych, kandydat składa  osobiście
  w  Punkcie Rekrutacyjnym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nisku lub wysyła listem poleconym wymagane dokumenty na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 37 – 400 Nisko, ul. Paderewskiego 4  oraz wpłaca 100 złotych opłaty aktywacyjnej.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną
  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Opłatę aktywacyjną proszę wpłacać na konto 
  Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 81
  Nr konta 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001
  z dopiskiem „studia w Nisku”( opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów).
 5. Zwrot opłaty jest możliwy tylko w przypadku, gdy kierunek nie zostanie utworzony
  z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
 6. Wykaz dokumentów:
 • podanie na studia,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia /KSEROKOPIA/
 • kopia dowodu tożsamości
 • potwierdzenie wniesionej opłaty aktywacyjnej
 • umowa studenta studiów podyplomowych /2x/

  Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.
 1. Kandydat  zaproszony  jest  na  spotkanie  organizacyjne,  które  odbędzie w  październiku.  Na  spotkanie  zostaną  zaproszeni ci kandydaci,  którzy  spełnili  wymogi formalne w procedurze rekrutacji. Następnie kandydat podpisuje umowę z uczelnią i opłaca pierwszą ratę czesnego.
 2. Kandydat otrzymuje hasło dostępu do platformy e-learningowej.
 3. Kandydat zostanie poinformowany o utworzeniu bądź nie utworzeniu danego kierunku studiów podyplomowych.
 4. Wszelkie informacje organizacyjne zamieszczone zostaną na stronie internetowej Poradni www.pppnisko.webd.pl w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE

OBLICZANIE CZESNEGO

 1. Wysokość czesnego podana jest w cenniku  studiów podyplomowych – katalog studiów podyplomowych – jest ona standardowa.
 2. Podstawowe zniżki: 50% za drugi kierunek
 3. Zniżka za drugi kierunek obliczana jest zawsze z ceny standardowej (bez innych zniżek, z których korzysta student). Zniżka 50% za drugi kierunek dotyczy czesnego niższego.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Paderewskiego 4
37-400 Nisko
Osoba do kontaktu: Katarzyna Rostek tel.15 8412 773